VDC לביצוע

מימוני הנדסה מספקת לקבלנים ויזמים מגוון שירותי VDC לביצוע: ניהול מודל BIM לביצוע, תיאום מערכות בראיה קבלנית, מודל לתפעול האתר, לוגיסטיקה, בטיחות מודל 4D לניהול לו"ז ומודל  5D לניהול תקציב וחשבונות.

VDC - חדשנות לניהול הביצוע ואתרי הבניה בסיוע ה - BIM

שירותי VDC לביצוע הופכים רלוונטים יותר ויותר הודות להתקדמות באיכות ואמינות המידע שבמודלי  ה – BIM של התכנון. VDC (תכנון ביצוע וירטואלי – Virtual Design Construction) הינו שימוש בטכנולוגיות מיחשוב דיגיטליות מבוססות מידע (ממודלי ה-BIM)  לצורך ייעול תהליכי הביצוע של פרויקטים. 

מה עושים ב - VDC?

 שטח התארגנות, מנופים וציוד. הסדרת ממשק סינכרון בין מודל ביצוע למודל תכנון

הנגשת המודל ביצוע עבור כל בעלי העניין באתר

תיאום ביצוע מלאכות השלד הגמרים והמערכות, תיאום בזווית ראיה קבלנית בהתאם לשלביות הביצוע ובשיתוף קבלני משנה

במודל BIM, דיווח התקדמות ביצוע במודל BIM והשוואה ללו"ז מתוכנן, תכנית האצה
הטמעת לוח זמנים במודל מראש ויצירת לוח חשבונות עתידי צפוי. שקיפות ושיתוף פעולה – שיקוף ההתקדמות הביצוע במודל ה BIM ליזם

  • חישוב כמויות דיגיטלי לפי אופני מדידה
  • הפקת חשבונות דיגיטליים
  • ניתוח תפוקות על בסיס המודל לפי חיתוך מצב ביצוע

תחזוקה דיגיטלי – As made

 

למי מתאים ליישם VDC?

ה – VDC מתאים לקבלנים ויזמים המעוניינים למנף את הטכנולוגיה וליהנות מייעול תהליכי העבודה באתר הבניה ולהקטין את הסיכונים.

חברות בניה יכולות להקים בעצמן צוותי VDC אורגנים או לרכוש במיקור חוץ ולחסוך העלויות הגבוהות והזמן הכרוך בפיתוח ידע בארגון באופן עצמאי .

תיאום מערכות בביצוע

VDC עם מימוני הנדסה AMEC

שיטות ה-VDC של מימוני הנדסה משלבות טכנולוגיה מתקדמת שפותחה בחברה והוטמעה בפרויקטים רבים בישראל. 

מימוני הנדסה מספקת שירותי VDC איכותיים במיקור חוץ לקבלנים ויזמים המעוניינים למנף את הטכנולוגיה וליהנות מייעול תהליכי העבודה באתר הבניה באופן מיידי ולהקטין את הסיכונים והעלויות הכרוכות בפיתוח ידע בארגון באופן עצמאי.

חדוות העשייה המוכרת של אנשי החברה מביאה איתה הד חיובי לכל אתר בניה, מייצרת הצלחה ותורמת לפיתוח האישי של הצוותים האורגניים.

איך אני מקדם VDC לביצוע בפרויקט שלי?

כיום מקובל שיזמים משלבים דרישה להמשך ניהול המודל BIM בחוזה ההתקשרות עם הקבלן. דרישה זו גם עוזרת להבטיח את המשך פיתוח מודל המידע של הנכס לקראת שלב התפעול והתחזוקה של הנכס.

הקבלן יכול לשכור שירותי VDC לביצוע או באמצעות צוות אורגני בנושא מפרטי BIM לקבלן ניתן לקבל כאן מידע נוסף.

 

פלטפורמה לניהול פרויקט ו - VDC

אפליקציית BIM Search הינה פלטפורמה מבוססת BIM לניהול הבניה
ע”י חיבור המודלים שלך מתוך הענן.