BIM בתשתיות

ניהול מודל BIM לפרויקטי תשתיות כולל את תחומי התחבורה, האנרגיה והסביבה. מעל או בתת הקרקע, בסביבה אורבנית או בשטחים פתוחים:  כבישים, מחלפים, פרויקטים רכבתיים, מטרו, מפעלי התפלה, תחנות כח, שדות תעופה ועוד. מימוש ה – BIM בפרוקטים אלו מורכב כתוצאה מריבוי צוותי עבודה, תהליכי בקרה וממשקים. אולם דווקא בשל כך, הערך המתקבל משילוב BIM פרויקטים מסוג זה הינו הרב ביותר.

במימוני הנדסה וייעוץ – AMEC מומחיות ייחודית בשילוב והטמעה מוצלחת של BIM על אף כל המורכבויות.

ניהול BIM בפרויקטי תשתיות

בדומה לתחום הבינוי,  גם בתשתיות שיטות ניהול ותכנון BIM  מוטמעות החל משלב התכנון הראשוני ומאפשרות תיאום וסנכרון רציף בין הדיסציפלינות השונות על גבי מודל אחוד, זמינות מידע גבוהה בשל עבודה בסביבת עבודה משותפת, CDE, אשר בה ירוכז כל המידע (בענן ברשת האינטרנט) בזמן אמת, וכך יתאפשר דיוק וחיבור אינטגרטיבי בין כלל הרבדים התכנוניים לצד מידע ויזואלי תלת ממדי חי.

בשל הממשקים הרבים יותר בפרויטים מסוג זה יש חשיבות גדולה יותר לשיתוף והעברת מידע בתוך ומחוץ לצוות העבודה ועבודה תקנית לפי ISO19650

אנו מספקים שירותי ניהול BIM לחברות המובילות בתחום התשתיות

אתגרים של ניהול BIM בפרויקטי תשתיות

לניהול BIM בפרויקטי תשתיות יש אתגרים ייחודיים של ריבוי של תוכנות BIM, כדוגמת:  civil3D, Infraworks, Revit , Navisworks, Bentley וכו'. אופיין הייחודי של התוכנות השונות מצריך הסדרת תהליך מעבר המידע ביניהם וניהול הממשק והמודל האחוד השואב את המידע מכל אחת ואחת.

BIM בתשתיות עם מימוני הנדסה

לחברת "מימוני הנדסה וייעוץ בע"מ" נסיון רב בתחום התשתיות: פיתוח שכונות, כבישים, מסילות, מחלפים, גשרים ועוד.

החברה מלווה את גופי התכנון והביצוע בתחום התשתיות המובילים בישראל באופן צמוד וביניהם: נתיבי ישראל ונת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) ומעניקה שירותי BIM במגוון פרויקטים של הגופים הללו.

בנוסף, כחלק מהמגמה המואצת להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, אנו מעניקים שירותי ניהול BIM בתשתיות עבור מס' עיריות ומשרד הבינוי והשיכון, בפרויקטי פיתוח שכונות.

החברה פיתחה שיטות עבודה ייחודיות המותאמות לתחום זה ופירותיהן ניכרים בפרויקט, בחסכון במשאבים ובזמן.