תכנון ביצוע וירטואלי - VDC

הטכנולוגיה היעילה ביותר היום לביצוע תיאום מערכות הינה בעזרת BIM , ואם מבצעים אותו בצורה נכונה מתקבלים תוצרים שמעלים את הסטנדרט הקיים בכמה דרגות. לשיטה זו מספר יתרונות:

  • בדיקת התנגשויות אוטומטית למודל המערכות המרחבי מונעת טעויות אנוש ופיספוסים יקרים
  • הפקת גיליונות תיאום מערכות לביצוע הכוללות את כל המערכות על גבי גיליון אחד באופן קריא וברור. זאת, בניגוד
    לסטנדרט הקיים היום של תכניות תאום מערכות בדו-מימד כאשר פשוט מלבישים את תכניות היועצים אחת על השנייה
    בצורה לא קריאה ולא יעילה
  • הפקת חתכים באופן אוטמטי ומיידי לכל אזור במודל
  • כל החתכים והגליונות מתעדכנים באופן אוטומטי אם עושים שינוי במודל
  • חישוב שיפועים וגבהים באופן אוטומטי וראיית ההשלכות של השיפועים באופן מערכתי

סוגיה שאינה מקבל התייחסות הולמת על שולחן התכנון תופיעה לאחר מכן בביצוע יחד עם כל העלויות הכרוכות בכך. תפקידו של מתאם המערכות הוא לאתר את הבעיות הללו, לפתור אותן ולהניע את צוות התכנון לפעולה

הפקת תכניות לביצוע מהמודל דורשת הבנה מעשית במערכות ברמה גבוהה מאוד.

כאן נכנס הנסיון שלנו לתמונה, כאשר מהנדסי החברה שלנו מלווים את הביצוע ומשתתפים בישיבות תאום בשטח עם הקבלנים.