תחנת רכבת כפר מנחם

הדמית פרויקט מתוך אתר מנהל הפרויקט - האחים מרגולין

על הפרויקט
פרויקט תחנת רכבת כפר מנחם, בשטח 2,500 מ"ר. הפונקציות הקיימות בפרויקט: אולם נוסעים, מסחר, משרדים וחדרי תמך טכניים למערכות. תאום המערכות בוצע בזמן הביצוע.

סוג השירות:

מידול, תיאום מערכות וליווי וביצוע VDC

המזמין:

י.ד. עשוש תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

האחים מרגולין

אדריכל:

ב. איזנברג שרמן אדריכלים

סוג הפרויקט:

תשתיות תחנת רכבת

מיקום:

כפר מנחם

תקופת הפרויקט:

2016-2017

שטח:

2,500 מ"ר

מודל BIM כללי של התחנה
על הפרויקט
פרויקט תחנת רכבת כפר מנחם, בשטח 2,500 מ"ר. הפונקציות הקיימות בפרויקט: אולם נוסעים, מסחר, משרדים וחדרי תמך טכניים למערכות. תאום המערכות בוצע בזמן הביצוע.

סוג הפרויקט:

תשתיות תחנת רכבת

מיקום:

כפר מנחם

תקופת הפרויקט:

2016-2017

שטח:

2,500 מ"ר

סוג השירות:

מידול, תיאום מערכות וליווי וביצוע VDC

המזמין:

י.ד. עשוש תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

האחים מרגולין

אדריכל:

ב. איזנברג שרמן אדריכלים

מודל BIM כללי של התחנה
על הפרויקט
פרויקט תחנת רכבת כפר מנחם, בשטח 2,500 מ"ר. הפונקציות הקיימות בפרויקט: אולם נוסעים, מסחר, משרדים וחדרי תמך טכניים למערכות. תאום המערכות בוצע בזמן הביצוע.
מודל BIM כללי של התחנה

סוג הפרויקט:

תשתיות תחנת רכבת

מיקום:

כפר מנחם

תקופת הפרויקט:

2016-2017

שטח:

2,500 מ"ר

סוג השירות:

מידול, תיאום מערכות וליווי וביצוע VDC

המזמין:

י.ד. עשוש תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

האחים מרגולין

אדריכל:

ב. איזנברג שרמן אדריכלים

גלריית פרויקט

מודל סופרוזיציה של כל מתחם התחנה כולל הפיתוח
מודל סופרוזיציה חתוך של מתחם התחנה כולל הפיתוח
תוכנית סופרפוזיציה

פרויקטים נוספים בקטגוריה