רד בינת

הדמית פרויקט מתוך אתר - רד בינת

על הפרויקט
מבנה משרדים על קרקעי 16 קומות. השטחים העיקריים במבנה (קריא שטחי המשרדים, המעבדות ושטחי השירות) הינם ברמת בינוי מעטפת. שטחי מעבר, מבואת הכניסה, גרעינים וחדרים טכניים הינם ברמת גמר מלא + מערכות.

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

סולל בונה

אדריכל:

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2019-2020

שטח:

מודל BIM ראשי של הפרויקט
על הפרויקט
מבנה משרדים על קרקעי 16 קומות. השטחים העיקריים במבנה (קריא שטחי המשרדים, המעבדות ושטחי השירות) הינם ברמת בינוי מעטפת. שטחי מעבר, מבואת הכניסה, גרעינים וחדרים טכניים הינם ברמת גמר מלא + מערכות.

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2019-2020

שטח:

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

סולל בונה

אדריכל:

מודל BIM ראשי של הפרויקט
על הפרויקט
מבנה משרדים על קרקעי 16 קומות. השטחים העיקריים במבנה (קריא שטחי המשרדים, המעבדות ושטחי השירות) הינם ברמת בינוי מעטפת. שטחי מעבר, מבואת הכניסה, גרעינים וחדרים טכניים הינם ברמת גמר מלא + מערכות.
מודל BIM ראשי של הפרויקט

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2019-2020

שטח:

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

ניהול פרויקט:

סולל בונה

אדריכל:

גלריית פרויקט

פרויקטים נוספים בקטגוריה