רב בריח

RB-construction-large

על הפרויקט
פרויקט רב בריח הינו פרויקט למפעל דלתות בשטח של כ- 40,000 מ"ר. המבנה כולל בין השאר ייצור, שטחי תפעול, אחסון, שרות, פירים, גרעיני מבנה, שטחי פרוזדורים וחדרים טכניים. חלקים נוספים בפרויקט: שטחי משרדים , מטבח, אוכל, מלתחות, וכד'.

סוג השירות:

מידול ותיאום מערכות

המזמין:

רב בריח

ניהול פרויקט:

שפיר

אדריכל:

סוג הפרויקט:

מפעלים

מיקום:

אשקלון

תקופת הפרויקט:

2021

שטח:

40,000 מ"ר

על הפרויקט
פרויקט רב בריח הינו פרויקט למפעל דלתות בשטח של כ- 40,000 מ"ר. המבנה כולל בין השאר ייצור, שטחי תפעול, אחסון, שרות, פירים, גרעיני מבנה, שטחי פרוזדורים וחדרים טכניים. חלקים נוספים בפרויקט: שטחי משרדים , מטבח, אוכל, מלתחות, וכד'.

סוג הפרויקט:

מפעלים

מיקום:

אשקלון

תקופת הפרויקט:

2021

שטח:

40,000 מ"ר

סוג השירות:

מידול ותיאום מערכות

המזמין:

רב בריח

ניהול פרויקט:

שפיר

אדריכל:

על הפרויקט
פרויקט רב בריח הינו פרויקט למפעל דלתות בשטח של כ- 40,000 מ"ר. המבנה כולל בין השאר ייצור, שטחי תפעול, אחסון, שרות, פירים, גרעיני מבנה, שטחי פרוזדורים וחדרים טכניים. חלקים נוספים בפרויקט: שטחי משרדים , מטבח, אוכל, מלתחות, וכד'.

סוג הפרויקט:

מפעלים

מיקום:

אשקלון

תקופת הפרויקט:

2021

שטח:

40,000 מ"ר

סוג השירות:

מידול ותיאום מערכות

המזמין:

רב בריח

ניהול פרויקט:

שפיר

אדריכל:

גלריית פרויקט

פרויקטים נוספים בקטגוריה