מגדל הסיבים

הדמיית פרויקט מתוך אתר אלייד ומגדל משיקים את SIV PARK(סטודיו 3d )

על הפרויקט
בניין משרדים בעל שטח מבנה על קרקעי 22,000 מ"ר, חניון תת קרקעי כ – 15,000 מ"ר ושטחי פיתוח 2,000 מ"ר.

סוג השירות:

ניהול מודל ותיאום מערכות

המזמין:

רמת סיב עסקה משותפת

ניהול פרויקט:

צביקה לאופר

אדריכל:

יסקי מור סיוון

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

פתח תקווה

תקופת הפרויקט:

2019-2023

שטח:

37,000 מ"ר

מודל BIM ראשי של הפרויקט
על הפרויקט
בניין משרדים בעל שטח מבנה על קרקעי 22,000 מ"ר, חניון תת קרקעי כ – 15,000 מ"ר ושטחי פיתוח 2,000 מ"ר.

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

פתח תקווה

תקופת הפרויקט:

2019-2023

שטח:

37,000 מ"ר

סוג השירות:

ניהול מודל ותיאום מערכות

המזמין:

רמת סיב עסקה משותפת

ניהול פרויקט:

צביקה לאופר

אדריכל:

יסקי מור סיוון

מודל BIM ראשי של הפרויקט
על הפרויקט
בניין משרדים בעל שטח מבנה על קרקעי 22,000 מ"ר, חניון תת קרקעי כ – 15,000 מ"ר ושטחי פיתוח 2,000 מ"ר.
מודל BIM ראשי של הפרויקט

סוג הפרויקט:

משרדים

מיקום:

פתח תקווה

תקופת הפרויקט:

2019-2023

שטח:

37,000 מ"ר

סוג השירות:

ניהול מודל ותיאום מערכות

המזמין:

רמת סיב עסקה משותפת

ניהול פרויקט:

צביקה לאופר

אדריכל:

יסקי מור סיוון

גלריית פרויקט

פרויקטים נוספים בקטגוריה