חניון שז"ר

על הפרויקט
מבנה חניון תת קרקעי (מנהור), מערכות והפרדה מפלסית. הפרויקט כולל פירים אנכיים לכניסה ויציאה מהחניון, פורטלים לכניסה ויציאה מהפרדה מפלסית. בתוך המבנה משולבים מתקני תמך רבים הכוללים מערכות איוורור, סינון, מיזוג אוויר, חשמל, חשמל מתח גבוהה, מחסנים, מערכי חלוקה והשנאה, מים, ביוב וניקוז. תאום מערכות באמצעות מודל BIM מורכב מאוד גאומטרי. התאום מבוצע בשלב התכנון הסופי והמפורט.

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

ניהול פרויקט:

א.ספיבק

אדריכל:

פרחי צפריר

סוג הפרויקט:

חניון

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2018-2023

שטח:

מודל BIM של המבנה התת קרקעי
על הפרויקט
מבנה חניון תת קרקעי (מנהור), מערכות והפרדה מפלסית. הפרויקט כולל פירים אנכיים לכניסה ויציאה מהחניון, פורטלים לכניסה ויציאה מהפרדה מפלסית. בתוך המבנה משולבים מתקני תמך רבים הכוללים מערכות איוורור, סינון, מיזוג אוויר, חשמל, חשמל מתח גבוהה, מחסנים, מערכי חלוקה והשנאה, מים, ביוב וניקוז. תאום מערכות באמצעות מודל BIM מורכב מאוד גאומטרי. התאום מבוצע בשלב התכנון הסופי והמפורט.

סוג הפרויקט:

חניון

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2018-2023

שטח:

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

ניהול פרויקט:

א.ספיבק

אדריכל:

פרחי צפריר

מודל BIM של המבנה התת קרקעי
על הפרויקט
מבנה חניון תת קרקעי (מנהור), מערכות והפרדה מפלסית. הפרויקט כולל פירים אנכיים לכניסה ויציאה מהחניון, פורטלים לכניסה ויציאה מהפרדה מפלסית. בתוך המבנה משולבים מתקני תמך רבים הכוללים מערכות איוורור, סינון, מיזוג אוויר, חשמל, חשמל מתח גבוהה, מחסנים, מערכי חלוקה והשנאה, מים, ביוב וניקוז. תאום מערכות באמצעות מודל BIM מורכב מאוד גאומטרי. התאום מבוצע בשלב התכנון הסופי והמפורט.
מודל BIM של המבנה התת קרקעי

סוג הפרויקט:

חניון

מיקום:

ירושלים

תקופת הפרויקט:

2018-2023

שטח:

סוג השירות:

תיאום מערכות ומידול

המזמין:

מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

ניהול פרויקט:

א.ספיבק

אדריכל:

פרחי צפריר

גלריית פרויקט

פרויקטים נוספים בקטגוריה