בית בלב

BaitBalev_Rishon_MAIN-scaled

על הפרויקט
Geriatric hospital in Reshol letzion Israel

סוג השירות:

ניהול BIM ותיאום מערכות

המזמין:

Bait Balev

ניהול פרויקט:

אדריכל:

סוג הפרויקט:

דיור מוגן

מיקום:

ראשל"צ

תקופת הפרויקט:

2022

שטח:

17,000 מ"ר

על הפרויקט
Geriatric hospital in Reshol letzion Israel

סוג הפרויקט:

דיור מוגן

מיקום:

ראשל"צ

תקופת הפרויקט:

2022

שטח:

17,000 מ"ר

סוג השירות:

ניהול BIM ותיאום מערכות

המזמין:

Bait Balev

ניהול פרויקט:

אדריכל:

על הפרויקט
Geriatric hospital in Reshol letzion Israel

סוג הפרויקט:

דיור מוגן

מיקום:

ראשל"צ

תקופת הפרויקט:

2022

שטח:

17,000 מ"ר

סוג השירות:

ניהול BIM ותיאום מערכות

המזמין:

Bait Balev

ניהול פרויקט:

אדריכל:

גלריית פרויקט

פרויקטים נוספים בקטגוריה