מבוא לניהול BIM

שלבי הפרויקט

התנעההכרת הפרויקטהכרות עם הצוותניתוח האתגריםבפרויקט

מקובל לחלק פרויקט BIM טיפוסי לאבעה שלבים עיקריים

הכרת הפרויקט

זה חשוב לאין שיעור להכיר את הפרויקט על בוריו

הבנת יעוד המבנהוהעקרונות האדריכלייםהבנת העקרונותהתפעוליים של המבנההבנת העקרונותההנדסייםלו"ז, תקציבהכרת הפרויקטהכרות עם הצוותהאדריכלמנהל התכנון

המשך לקרוא, דגשים בשלב הכרות הפרויקט

התנעת פרויקט BIM

בשלב זה נדאג למעשה שכל התשתית לעבודה ב – BIM מוכנה, כך שהעבודה בהמשך הדרך תהיה חלקה וברורה מבחינת התהליך. בשלב זה נקים את סביבת העבודה המשותפת בענן (CDE), נחשוב יחד עם האדריכל ושאר היועצים המובילים מה תהיה סכמת קשרי הגומלין בין המודלים (חלוקה לתת מודלים, קישוריות בין מודלים מתכנות שונות), נסכם את פרוטוקולי העבודה העיקריים ואת אופן מתן המענה לדרישות המידע של מזמין העבודה.

את כל הסיכומים הללו נרכז ונעלה על הכתב במסמך שנקרא תכנית למימוש BIM (מסמך המכונה גם BEP).

המשך לקרוא, דגשים בשלב התנעת הפרויקט

תכנון ראשוני

התכנון מתחיל, האדריכל התחיל למדל את המודל האדריכלי, הקונסטרוקטור בעקבותיו בונה את המודל הקונסטרוקטיבי ובעוד זמן לא רב יתחילו גם היועצים למדל את המערכות שלהם כל אחד בתחומו.

אבל רגע, תעצרו הכל! איך אנחנו יודעים שהמתכננים עובדים לפי הפרוטוקולים שנקבעו בתחילת הדרך? חייבים לבדוק כבר מהרגע הראשון שהעבודה מתבצעת בצורה נכונה אחרת יהיה קשה מאוד לסדר את המודלים ולהפיק מהם את התועלות! לשם כך מנהל המודל מוודא שהמודלים של כלל היועצים מבוקרים בין אם ע”י מנהל המודל המשרדי ובין אם ע”י מנהל המודל עצמו.

המשך לקרוא, דגשים בשלב התכנון הראשוני ובקרת מודלים

המשך ליווי ותאום מערכות

התכנון מתחיל, האדריכל התחיל למדל את המודל האדריכלי, הקונסטרוקטור בעקבותיו בונה את המודל הקונסטרוקטיבי ובעוד זמן לא רב יתחילו גם היועצים למדל את המערכות שלהם כל אחד בתחומו.

אבל רגע, תעצרו הכל! איך אנחנו יודעים שהמתכננים עובדים לפי הפרוטוקולים שנקבעו בתחילת הדרך? חייבים לבדוק כבר מהרגע הראשון שהעבודה מתבצעת בצורה נכונה אחרת יהיה קשה מאוד לסדר את המודלים ולהפיק מהם את התועלות! לשם כך מנהל המודל מוודא שהמודלים של כלל היועצים מבוקרים בין אם ע”י מנהל המודל המשרדי ובין אם ע”י מנהל המודל עצמו.

המשך לקרוא, דגשים בשלב התכנון הראשוני ובקרת מודלים

אתגרים בניהול BIM

כיוון שמדובר בשיטת עבודה חדשנית, במהלך פרויקט עושיים להיות קשיים רבים: תאום ציפיות לקוי עם הלקוח, רמה לא מספקת של התכננים ויועצים, חוסר הבנה של מנהל התכנון את התהליך ועוד 

אסטרטגית התנהלות

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

תפקידי מנהל ה - BIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

תוכן עניינים