Ghana Boost

Ghana

מודל סופרפוזיציה מתכנת REVIT
מודל סופרפוזיציה מתכנת REVIT

על הפרויקט

תיאור הפרויקט: מבנה משרדים בן 7 קומות
יזם: חברת Boost
אדריכלים: פלג אדריכלים
תיאור השירותים: תיאום מערכות 
מודל אינסטלציה - ניקוז מזגנים, ביוב, עמדות כ"א, מים קרים וחמים
מודל סופרפוזיציה עם מערכות מיזוג אוויר, חשמל ואינסטלציה
3000
מ"ר בינוי
1
בעיות תיאום קריטיות שנפתרו

השירותים שלנו

פרויקטים

אודותינו