מבנה ביוכמיה מכון ויצמן

תאום מערכות וליווי הביצוע מבנה מעבדות בשטח 28,000 מ”ר במכון ויצמן

12000
מ"ר בנוי
קומות

לקוח:

לקוח קצה:

אדריכל:

מנהל פרויקט:

אפקון בניה

מכון ויצמן למדע

מושלי אלדר

בועז דורון