מבוא לניהול BIM

בקרת מודלי מערכות
בקרת מודלי מערכות
הכרת הפרויקט
הכרת הפרויקט
מכתב הכרות
מכתב הכרות
הכנת סכמת מודלים
הכנת סכמת מודלים
התנעה
התנעה
סקר קבלת מידע
Google forms
סקר קבלת מידע...
BEP
BEP
MBS
MBS
הסכם
הסכם
CDE
מתן הרשאות
פתיחת תקיות
CDE...
ישיבת הכרות עם הצוות או האדריכל
ישיבת הכרות עם הצוות או האדריכל
הקמת מודלים
הקמת מודלים
תכנון ראשוני
תכנון ראשוני
סדר פעולות
סדר פעולות
הגדרת שמות
הגדרת שמות
תמיכה והתעניינות
תמיכה והתעניינות
בקרה
בקרה
הכרות עם הצוות
הכרות עם הצוות
הבנת יעוד המבנהוהעקרונות האדריכלייםהבנת העקרונותהתפעוליים של המבנהלו"ז, תקציבסטאטוס הפרויקט היוםאנשי מפתחניתוח האתגריםבפרויקט?מורכבות?סדר וארגון?תקשורתדגשים מאנשי מפתח
Subproject
Subproject
Assignment
Assignment
Task
Task
השתתפות בדיונים
השתתפות בדיונים
ניהול BIM שוטף
ניהול BIM שוטף
MIDP
MIDP
סיוע למתכננים
סיוע למתכננים
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל קונסטרוקציה
בקרת מודל קונסטרוקציה
בקרת מודלי מערכות
בקרת מודלי מערכות
תכנון סופי
תכנון סופי
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל קונסטרוקציה
בקרת מודל קונסטרוקציה
תכנון מפורט
תכנון מפורט
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל אדריכלות
בקרת מודל קונסטרוקציה
בקרת מודל קונסטרוקציה
בקרת מודלי מערכות
בקרת מודלי מערכות
ניהול BIM אסטרטגי
ניהול BIM אסטרטגי
SB-BM-101
SB-BM-101
בקרת מודלי מערכות
בקרת מודלי מערכות
הכרת הפרויקט
הכרת הפרויקט
ניהול BIM אסטרטגי
ניהול BIM אסטרטגי
AS-BM-101
AS-BM-101
AS-BM-102
AS-BM-102
AS-BM-104
AS-BM-104
AS-BM-105
AS-BM-105
AS-BM-201
AS-BM-201
SB-BM-150
SB-BM-150
SB-BM-301
SB-BM-301
SB-BM-201
SB-BM-201
AS-BM-202
AS-BM-202
AS-BM-203
AS-BM-203
AS-BM-221
AS-BM-221
AS-BM-251
AS-BM-251
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
AS-BM-305
AS-BM-305
AS-BM-306
AS-BM-306
AS-BM-405
AS-BM-405
בקרת מודל פיתוח
בקרת מודל פיתוח
AS-BM-204
AS-BM-204
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
AS-BM-406
AS-BM-406
AS-BM-407
AS-BM-407
AS-CRD-308
AS-CRD-308
שוטף
שוטף
AS-CRD-308
AS-CRD-308
שוטף
שוטף
AS-BM-307
AS-BM-307
AS-BM-320
AS-BM-320
AS-BM-420
AS-BM-420
AS-BM-420
AS-BM-420
ניהול BIM אסטרטגי
ניהול BIM אסטרטגי
AS-BM-350
AS-BM-350
MIDP
MIDP
כמויות
כמויות
תאום מערכות
תאום מערכות
ויזואליזציה
ויזואליזציה
כמויות
כמויות
MIDP
MIDP
כמויות
כמויות
תאום מערכות
תאום מערכות
ויזואליזציה
ויזואליזציה
SB-BM-401
SB-BM-401
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
בקרת המודל
בקרת המודל
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
עזרה עם כמויות מהמודל
עזרה עם כמויות מהמודל
השתתפות בדיונים
השתתפות בדיונים
סיוע למתכננים
סיוע למתכננים
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
דוח בקרת מודל
דוח בקרת מודל
שיחה / פגישה עם המתכנן
שיחה / פגישה עם המתכנן
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
קביעת לוז להשלמת תיקונים מהדוח
בקרת המודל
בקרת המודל
בקרת המודל
בקרת המודל
בקרת המודל
בקרת המודל
Viewer does not support full SVG 1.1

שלבי הפרויקט

מקובל לחלק פרויקט BIM טיפוסי לאבעה שלבים עיקריים

הכרת הפרויקט

שלב חשוב בו נלמד על הפרויקט על מרכיביו השונים וננתח אותו על מנת להבין מהם טכניקות ה – BIM שכדאי ליישם כך שנפיק את המקסימום ערך לפרויקט. נדאג להכיר ולהציג את עצמנו בפני צוות הפרויקט, במיוחד חשוב להכיר את האדריכל, מנהל התכנון והיזם, שכן אלו אנשי מפתח שאיתם אנחנו צריכים לבוא במגע במהלך עבודתנו. ננסה להבין באיזה שלב הפרויקט עומד, מהם האתגרים שעומדים בפני הצוות? ננסה לזהות את הנקודות שבהם ה – BIM עשוי להיות לעזר.

 

המשך לקרוא, דגשים בשלב הכרות הפרויקט

התנעת פרויקט BIM

בשלב זה נדאג למעשה שכל התשתית לעבודה ב – BIM מוכנה, כך שהעבודה בהמשך הדרך תהיה חלקה וברורה מבחינת התהליך. בשלב זה נקים את סביבת העבודה המשותפת בענן (CDE), נחשוב יחד עם האדריכל ושאר היועצים המובילים מה תהיה סכמת קשרי הגומלין בין המודלים (חלוקה לתת מודלים, קישוריות בין מודלים מתכנות שונות), נסכם את פרוטוקולי העבודה העיקריים ואת אופן מתן המענה לדרישות המידע של מזמין העבודה.

את כל הסיכומים הללו נרכז ונעלה על הכתב במסמך שנקרא תכנית למימוש BIM (מסמך המכונה גם BEP).

המשך לקרוא, דגשים בשלב התנעת הפרויקט

תכנון ראשוני

התכנון מתחיל, האדריכל התחיל למדל את המודל האדריכלי, הקונסטרוקטור בעקבותיו בונה את המודל הקונסטרוקטיבי ובעוד זמן לא רב יתחילו גם היועצים למדל את המערכות שלהם כל אחד בתחומו.

אבל רגע, תעצרו הכל! איך אנחנו יודעים שהמתכננים עובדים לפי הפרוטוקולים שנקבעו בתחילת הדרך? חייבים לבדוק כבר מהרגע הראשון שהעבודה מתבצעת בצורה נכונה אחרת יהיה קשה מאוד לסדר את המודלים ולהפיק מהם את התועלות! לשם כך מנהל המודל מוודא שהמודלים של כלל היועצים מבוקרים בין אם ע”י מנהל המודל המשרדי ובין אם ע”י מנהל המודל עצמו.

המשך לקרוא, דגשים בשלב התכנון הראשוני ובקרת מודלים

המשך ליווי ותאום מערכות

התכנון מתחיל, האדריכל התחיל למדל את המודל האדריכלי, הקונסטרוקטור בעקבותיו בונה את המודל הקונסטרוקטיבי ובעוד זמן לא רב יתחילו גם היועצים למדל את המערכות שלהם כל אחד בתחומו.

אבל רגע, תעצרו הכל! איך אנחנו יודעים שהמתכננים עובדים לפי הפרוטוקולים שנקבעו בתחילת הדרך? חייבים לבדוק כבר מהרגע הראשון שהעבודה מתבצעת בצורה נכונה אחרת יהיה קשה מאוד לסדר את המודלים ולהפיק מהם את התועלות! לשם כך מנהל המודל מוודא שהמודלים של כלל היועצים מבוקרים בין אם ע”י מנהל המודל המשרדי ובין אם ע”י מנהל המודל עצמו.

המשך לקרוא, דגשים בשלב התכנון הראשוני ובקרת מודלים

אתגרים בניהול BIM

כיוון שמדובר בשיטת עבודה חדשנית, במהלך פרויקט עושיים להיות קשיים רבים: תאום ציפיות לקוי עם הלקוח, רמה לא מספקת של התכננים ויועצים, חוסר הבנה של מנהל התכנון את התהליך ועוד 

אסטרטגית התנהלות

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

תפקידי מנהל ה - BIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.