שם הפרויקט

יזם

היקף

שנת הקמה

משרד המשפטים

אפריקה ישראל

60,000 מ"ר

2018-2020

פרויקט בשיטת תכנון ביצוע. הפרויקט כולל 6 קומות מרתפי חניה, מתחם Datacenter של 6,000 מ"ר המתוכנן לרציפות תפקודית. מעל המרתפים צומח מגדל משרדים בן 20 קומות

יחודיות הפרויקט

הפרויקט תוכנן ב – CAD ע"י צוות היועצים. בשלב מסויים הוחלט ע"י היזם לבצע תאום מערכות BIM  למתחם ה – Datacenter והרציפות התפקודית לאור מורכבות האזור ועל מנת להימנע ממצב של קידוח מעברי מערכות בקירות הבטון העבים של הפרויקט.

לאחר שבוצע תיאום המערכות בצלחה באזור זה, הורחבה פעילות החברה לכל הפרויקט