תאום מערכות ובדיקת גובה ראש חניון פרויקט רם אדרת הוד השרון

חניון בורגי, 3 קומות תת קרקעיות שטח כולל: 7,000 מ"ר