תאום מערכות בשלב ביצוע זרוע רביעית, נתב"ג טרמינל 3

פרויקט עתיר מערכות 20,000 מ"ר. הפרויקט בוצע עבור קבלן המערכות אפקון התק"ש