תיאום מערכות וליווי ביצוע - הבינתחומי הרצליה

שיפור השליטה בממשק שלד מערכות

רקע

פרויקט הקמת מעונות סטודנטים למרכז בינתחומי בהרצליה  הינו פרויקט פאושלי בשיטת Turn Key. הפרויקט יכלול 750 יחידות דיור לסטודנטים ויכלול שלושה מגדלים בני 13 קומות כ"א. לוח הזמנים לביצוע 18 חודשים.

ע"פ תנאי המכרז, הקבלן ראשי, מנרב, קיבל על עצמו אחריות לביצוע תיאום מערכות בפרויקט.

כלומר כל סיכון עקב אי התאמות של פתחים בבטון עבור מערכות, התנגשויות בין מערכות,  פירוק מערכות לאחר התקנה עקב אי התאמה לגובה תקרה מתוכנן הינו על הקבלן הראשי.

חברת מנרב פנתה אלינו ע"מ שניתן מענה לנושא  תיאום המערכות בפרויקט

שיטת העבודה

מכיוון שתכנון הפרויקט נעשה ב – CAD, והעובדה שעם כניסתנו לתפקיד ביצוע השלד כבר החל בקומת הקרקע, היינו חייבים ליצר מודל BIM שעל בסיסו נבצע את תיאום המערכות בפרויקט. כאמור היה לנו מעט מאוד זמן מכיוון שקצב עבודות השלד היה מהיר וכל יום שעובר יכולים "להתפספס" פתחים בבטון והדבר יעלה בקידוחים וניסורים.

לפרויקט נכנסנו לאחר יציקת קומות ראשונות של המבנה הראשון. הושקעו משאבים בלמידת הפרויקט, הבנת אופן התקדמות הבנייה ושיטות הביצוע של הפרויקט על מנת לקדם את המודל באופן שיאפשר מתן מענה מיידי והפקת תכניות לאזורים בהם מתבצעת העבודה.

על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הצפופים המידול התבצעה במקביל על ידי צוות שהיה אמון על מידול אדריכלות וקונסטרוקציה וצוות נוסף שעסק במידול המערכות. במקביל להקמת המודל הגענו לשטח לישיבות עם קבלני משנה על מנת להבין את שיטות הביצוע ולהתאים המודל לשיטות הביצוע ולמצב בשטח.